Tilbake

Liten hornring. Tverrmål: 3, 7 cm

 

 

www.halvorhaakanes.no