Halvor Håkanes

 

Velkommen til heimesida mi! Eg er songar og sølvsmed. Klikk i margen til venstre for å få vite meir om det eg syng og det eg lagar i verkstaden.

Sølvsmed:

- Svennebrev i 1978, eigen verkstad sidan
- Produksjon av bunadsølv og smykke i eige design

Songar - kvedar:

- Vunne landskappleiken to gongar
- Turnert i Norge, Europa og USA
- Mykje brukt både i tradisjonelle samanhang og i samtidsmusikk
- CD-utgjevingar i eige navn og med "Det Syng"
- Mykje brukt songar i bryllaup og gravferder, både i kyrkeleg og ikkje-kyrkeleg
   samanhang

 

 

 

 

www.halvorhaakanes.no